fio


Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011

 

Rekrutacja została zakończona.

Dziękujemy.

Zapraszamy do udziału w obozie wakacyjnym: „Aktywne i bezpieczne wakacje”
w dniach 16-25 sierpnia 2011 r. w miejscowościach: Okuninka nad J. Białym, Urszulin, Włodawa, Chełm.

Read MoreObóz jest nagrodą, dla tych którzy przedstawią najciekawsze projekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wakacji: „Bezpieczne wakacje” zawierające zgromadzone ciekawe informacje na ww. temat oraz projekt realizacji zadania.

Projekty i pomysły należy przesłać do 7 sierpnia 2011 r. na adres koordynatora projektu:

katarzynakoziak@wp.pl w temacie „obóz”. Pomysły powinny zawierać:

– tytuł projektu,

– obszar działania,

– cel główny i cele szczegółowe,

– krótki opis działań,

– rezultaty.

Maksymalnie 2 strony A4. Należy wysyłać w formie załącznika. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Konieczne jest również podanie adresu do korespondencji.

Podczas obozu młodzież odwiedzi różne instytucje samorządowe, np. władze m. Chełm, Włodawy czy władze Poleskiego Parku Narodowego. Seminaria i warsztaty poświęcone będą zapoznaniu się z działalnością władz na temat organizowania wypoczynku dla młodzieży oraz dbałości o czyste środowisko.

Młodzież prowadzić będzie badania na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz środowiska, np. prowadzone będą obserwacje dotyczące szkodliwego wpływu niekontrolowanej zabudowy letniskowej oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Najciekawsze relacje z pobytu na obozie zostaną zaprezentowane w wydawnictwie a zdjęcia wykorzystane w kalendarzu i wystawie. Młodzież nad jeziorem przeprowadzi akcje za porozumieniem lokalnych władz, które będą miały formę pracy na rzecz środowiska i bezpieczeństwa ludzi podczas ich odpoczynku letniego:

a.„Czyste powietrze, czysta woda, czysta ziemia”, które polegać będą na wywiadach i rozmowach z uczestnikami letniego wypoczynku, rozdawaniu worków na nieczystości oraz informowaniu o wrzucaniu nieczystości do właściwych pojemników oraz nie paleniu w miejscu publicznym.

b.„Wakacje w ruchu” dotyczyć będą propagowaniu aktywności i bezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem, zorganizowany zostanie punkt kontaktowy z informacjami np. o ścieżkach rowerowych, zorganizowany zostanie mecz piłki plażowej oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy.