W czerwcu 2011 roku odbyły się spotkania w postaci seminarium oraz zajęcia warsztatowe pod hasłem:Bezpieczeństwo w moim mieście”. Na spotkanie zostali zaproszeni:

  • członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Chełm,
  • samorządy szkolne z chełmskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

oraz przedstawiciele:

Urzędu Miasta,

Biura poselskiego,

Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

Straży Miejskiej w Chełmie

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Ośrodka Szkolenia Kierowców w Chełmie

Ratownictwa Medycznego.

Zajęcia polegały na zapoznaniu młodzieży z problematyką bezpieczeństwa oraz jak władze dbają o swoich mieszkańców. Zajęcia ukazały uczestnikom jakimi sposobami można poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Read MoreJako pierwszy wystąpił st. kpt. mgr inż. Tomasz Ważny – Dyżurny Operacyjny Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, który zapewniał że mimo rozpoczętego sezonu, sytuacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest pod kontrolą. Przekazał młodzieży kilka wskazówek jak powinni chronić się podczas nagłej burzy. Pan Krzysztof Giedz – kierownik referatu Straży Miejskiej opowiedział z jakimi problemami na co dzień napotyka straż miejska. Ostrzegł młodych przed paleniem wyrobów tytoniowych, zażywaniem narkotyków oraz nadużywaniem alkoholu w okresie, gdy młodzi najczęściej sięgają po używki szukając wakacyjnych wrażeń. Podporucznik Dariusz Nowosad z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie przestawił strukturę straży granicznej zaprezentował również umundurowanie funkcjonariuszy. Przybliżył uczestnikom sesji jak powinno wyglądać przekroczenie przez granicę. Podobnie jak poprzednicy starał się przekazać kilka cennych rad, by wakacje minęły bezpiecznie. Ostrzegł przed nielegalną działalnością, na którą decydują się młodzi ludzie w celu szybkiego, jednocześnie nielegalnego zarobienia pieniędzy. Pani Dominika Koleniec – Ratownik Medyczny w swojej prezentacji przedstawiła jak powinniśmy się zachować w sytuacji gdy na drodze napotkamy nieprzytomną osobę jak również jak wykonać poprawnie resuscytację. Chciałabym aby każdy człowiek umiał udzielić pierwszej pomocy – argumentowała. Pani Katarzyna Koziak – Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Chełm zaprezentowała zadania projektu „Aktywni od zaraz – w trosce o nową jakość życia, czyli jak młodzież uczestniczy w życiu publicznym?” Celem tego projektu jest umożliwienie młodym, kreatywnym i pełnym zapału do życia ludziom, podejmowania trafnych decyzji. Chciałabym aby każdy młody obywatel wiedział co to są wybory oraz głos demokratyczny, bo właśnie oni będą mieli ogromny wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa – dodała.Projekt bardzo spodobał się przybyłym gościom. Pan Roland Kurczewicz – Pełnomocnik ds. Strategii Przedsięwzięć Prezydenta i Relacji Publicznych zapewnił, że Urząd Miasta, ale i on osobiście będzie wspierał działania Pani Koziak, podzielił również kwestie ochrony życia ludzi.

Podczas warsztatów młodzież wykonała projekt poprawy bezpieczeństwa skierowany do mieszkańców miasta: bezpieczeństwo na drodze. Sformułowano główne zasady związane z bezpieczeństwem na drodze w dwóch wariantach: zachowanie pozytywne, negatywne, przy negatywnych ukazano konsekwencje takiego zachowania. Odbyły się również warsztaty z I pomocy medycznej.