Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” z siedzibą w Chełmie realizuje projekt finansowany przez  rząd Miasta Chełm (umowa NR W/DPK/50/ 2021 zawarta 21 czerwca 2021 roku).

 1. Celem Konkursu jest:
 • kreowanie aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców miasta Chełm. Integracji i identyfikacji z miastem oraz wrażliwości na jego piękno i unikalną specyfikę kulturową,
 • promocja miasta i jego wizerunku.

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • młodzież od lat 16 do 19 lat
 • dorośli od 20 lat
 1. W konkursie mogą brać udział prace związane tematycznie z miastem Chełm:
 • fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami,
 • fotografie powinna pokazywać miasto okiem i obiektywem ludzi wrażliwych na piękno i unikatowość miasta ale też miejskiego krajobrazu z bogactwem miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi,
 • nadesłane prace powinny być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować architekturę miejską w jej substancji zabytkowej czy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej lub zanikającej zabudowy. Ciekawych detali architektonicznych, zakątków, zaułków ulicznych, klatek, strychów, piwnic, bram, podwórek, studni, itp. także na tle wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych czy życia codziennego. Mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę na tle miasta, jego zabytków, architektury, miejsc, jego życie i historii,
 • fotografie muszą być pracami autorskimi,
 • technika prac jest dowolna,
 • udział w Konkursie jest bezpłatny.
 1. Organizator przewidział następujące nagrody pieniężne finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Chełm:

Nagroda główna Prezydenta Miasta Chełm – Grand Prix:

 • 1 500 zł( jeden tysiąc pięćset zł) – w kategorii dorośli
 • 1 000 zł ( jeden tysiąc zł)- w kategorii młodzież

Pozostałe nagrody bez podziału na kategorie „dorośli” i „młodzież”:

 • Nagroda za II miejsce 800 zł (osiemset zł);
 • Nagroda za III miejsce 500zł (pięćset zł);
 • Wyróżnienia 6 szt. po 200 zł ( dwieście zł).

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w załączonych poniżej dokumentach.

Pobierz: