Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”, wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz firmą Ideopolis Sp. z o.o. w Lublinie, zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie pt.: Nauka dla biznesu, biznes dla nauki. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy.

Projekt zakłada zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy światem nauki, a przedsiębiorstwami w wymiarze technologicznym, procesowym, informatycznym, energetycznym i marketingowym. Założenia te zostaną osiągnięte poprzez, organizację staży dla pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach oraz dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych z terenu Lubelszczyzny. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń praktycznych. Zakładany czas realizacji projektu: 01.02.2011 –  31.01.2012 r.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 512 196 442

Zapraszamy do strony projektu: www.nauka-biznes.triada-chelm.pl