1 stycznia rozpoczęła się realizacja badawczego projektu zatytułowanego Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy. Projekt realizuje Stowarzyszenie Triada w partnerstwie z Instytutem Badań Runku Konsumpcji i Koniunktur.
Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu została przewidziana na 29 miesięcy.

Zapraszamy do strony projektu: www.lpib.pl