Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” wraz z Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zaprasza wszystkie osoby uczące się w szkołach dla dorosłych z terenu Lubelszczyzny do udziału w projekcie pt.: Praktyczne kształcenie ustawiczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Głównym celem projektu jest wsparcie publicznych szkół dla dorosłych z Lubelszczyzny w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych u słuchaczy tych szkół, poprzez realizację praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców. Zbliżenie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy oraz wzrost szans absolwentów kształcenia ustawicznego w poszukiwaniu zatrudnienia. Czas realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 512-196-522

Zapraszamy do strony projektu: http://ku.triada-chelm.pl