Informacje o Punkcie Konsultacyjnym

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada jest podmiotem zarejestrowanym i działającym w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Oferta PK skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach oferty PK świadczone są następujące rodzaje usług:

1. Bezpłatne usługi informacyjne:

  • usługi informacyjne „o charakterze ogólnym”;
  • usługi informacyjne „opieka nad klientem”.

2. Dofinansowane w 90% ze środków EFS usługi doradcze:

  • usługa doradcza- asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
  • usługa doradcza- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wszystkie usługi świadczone w ramach PK poprzedzone są szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych Klienta. Usługi PK realizowane są przez wykwalifikowanych konsultantów KSU oraz doradców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Punkt Konsultacyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

przycisk ksu - lokalizacja dyzurow

Projekt „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013″