Regionalne Ośrodki EFS to miejsca otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Obszarami szczególnego zainteresowania ośrodków są: rynek pracy i edukacja.

Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku, a w sieci 49 ośrodków od 2007 roku. Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi liderami życia społecznego. Przy ich współpracy powstało i wsparto przy realizacji 1711 projektów współfinansowanych z EFS, a z ich doradztwa skorzystało już 53,5 tys. klientów.

Zapraszamy do strony projektu: www.chelm.roefs.pl