Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie oraz Stowarzyszeniem Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Włodawskim, zaprasza osoby bezrobotne z terenu powiatu chełmskiego i włodawskiego do udziału w projekcie pt. Sukces w twoich rękach. Projekt zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w powiecie chełmskim i włodawskim poprzez wzrost umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienia. Projekt zakłada udzielenie wsparcia kapitałowego w postaci dotacji w połączeniu ze wsparciem szkoleniowo – doradczym. Dzięki kompleksowemu działaniu na terenie powiatu chełmskiego i włodawskiego powstaną nowe podmioty gospodarcze. Czas trwania projektu: 01.10.2010 – 31.03.2012r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 501 479 256

Zapraszamy do strony projektu: www.msp.triada-chelm.pl