Dostosowanie oferty IOB Triada do potrzeb MŚP województwa lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa ...

View Service Detail

Chełmski Konkurs Fotograficzny „Chełm – moje miasto a w nim?”

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” z siedzibą w Chełmie realizuje projekt finansowany przez  rząd Miasta Chełm (umowa NR W/DPK/50/ 2021 zawarta ...

View Service Detail

Nowe kompetencje-nowe możliwości

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywnoci społecznej Triada wraz z partnerami konsorcjum tj. Urzędem Gminy Chełm oraz  stowarzyszeniem Integracji Salix  realizuje projekt pt:. „Nowe ...

View Service Detail

Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa ...

View Service Detail

„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim”

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 7/2023 w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim” Lista rankingowa (do pobrania) ...

View Service Detail

Klub Seniora „Pod Dębami”

Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

View Service Detail

Ośrodek Innowacji

Stowarzyszenie „Triada” otrzymało akredytację od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako „Ośrodek Innowacji”. Poniżej dokumenty potwierdzające:

View Service Detail

Innowacje szansą rozwoju Lubelszczyzny

„Innowacje szansą rozwoju Lubelszczyzny” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ...

View Service Detail

Konkurencyjna Lubelszczyzna

Od 1 lutego 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”, wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu ...

View Service Detail

Bezpieczeństwo w moim mieście – warsztaty

W czerwcu 2011 roku odbyły się spotkania w postaci seminarium oraz zajęcia warsztatowe pod hasłem: „Bezpieczeństwo w moim mieście”. Na spotkanie ...

View Service Detail

Europejski serwis edukacyjny w zakresie opieki nad osobami starszymi

  W dniu 2.08.2011 r. na zaproszenie organizacji Ökus e.V. z Niemiec, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” wzieli udział w ...

View Service Detail

Szkoła ze znakiem jakości – szczegóły projektu

Na podstawie wywiadów prowadzonych przez Wnioskodawcę z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) problemem z jakim spotkają się nauczyciele to: -niedostosowanie ...

View Service Detail

Aktywne i bezpieczne wakacje – zaproszenie do udziału w obozie

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011   Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy. Zapraszamy do udziału w ...

View Service Detail

Aktywni od zaraz – w trosce o nową jakość życia, czyli jak młodzież uczestniczy w życiu publicznym?

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011 Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” zaprasza młodzież w ...

View Service Detail

Chełmskie elastyczne partnerstwo – bądź flexi

Wzmacnianie dialogu społecznego, kultury porozumiewania się oraz kompromisu opartego na zasadach flexicurity, stało się głównym celem projektu pt: „Chełmskie Elastyczne Partnerstwo ...

View Service Detail

Przyjazny urząd nowa jakość usług

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie, Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w ...

View Service Detail

Praktyczne kształcenie ustawiczne

Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” wraz z Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zaprasza wszystkie osoby uczące się w szkołach ...

View Service Detail

Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie

1 stycznia rozpoczęła się realizacja badawczego projektu zatytułowanego Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku ...

View Service Detail

Kształcenie ustawiczne dla mobilności osób dorosłych na rynku pracy

Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” zaprasza publiczne placówki kształcenia ustawicznego z terenu Lubelszczyzny do wzięcia udziału w projekcie pt.: „Kształcenie ustawiczne ...

View Service Detail

Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie

Regionalne Ośrodki EFS to miejsca otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki ...

View Service Detail

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”, wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz firmą Ideopolis Sp. z ...

View Service Detail