Wzmacnianie dialogu społecznego, kultury porozumiewania się oraz kompromisu opartego na zasadach flexicurity, stało się głównym celem projektu pt: „Chełmskie Elastyczne Partnerstwo – Bądź Flexi”, realizowany w partnerstwie z NSZZ Solidarność, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

FLEXICURITY to budowanie porozumienia, zadowolenia z pracy, wykorzystanie wartości kultury kompromisu do rozwiązywania konfliktów w zakładach pracy, służące budowaniu kapitału wzajemnego zaufania. Beneficjentami tego projektu stali się pracodawcy, rady pracowników oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Zapraszamy na stronę projektu: www.chep.triada-chelm.pl